Videnspakke: Hvad skal man være opmærksom på som startup-virksomhed ift. EPD'er?

Her kan du få et overblik over alle de materialer, der er udviklet til videnspakke 6.

Videnspakken stiller skarpt på, hvad man som startup-virksomhed og byggevareproducent skal være særligt opmærksom på ift. EPD'er. Du kan samtidig også blive klogere på bl.a., hvad det koster, og hvor lang tid det tager at udarbejde en EPD. 

Denne videnspakke er særligt målrettet byggevareproducenter, som er nyopstartede, men den er relevant for alle, som ønsker at vide mere om EPD'er ift. startup-virksomheder. 

FAQ

Prisen for en EPD kan variere meget, og man kan derfor ikke angive nogen meningsfuld gennemsnitspris.

Prisen for at få udviklet en EPD afhænger særligt af fire forskellige forhold: udarbejdelse, verifikation, offentliggørelse og digitalisering. Disse forhold kan du blive klogere på i FAQ'en: Hvordan bliver en EPD udarbejdet? Og hvilke data er vigtige i en EPD?, som fokuserer på processen for udarbejdelsen af en EPD.

Hvor lang tid det tager at udarbejde en EPD kan variere meget, og man kan derfor ikke angive et meningsfuldt tidsestimat for dette.

Dette skyldes, at udarbejdelsen af en EPD afhænger af forskellige produktfaktorer og aktører, som hver især har betydning for, hvor lang tid den samlede proces kommer til at tage. Dette kan du blive klogere på i FAQ'en: Hvordan bliver en EPD udarbejdet? Og hvilke data er vigtige i en EPD?, som fokuserer på processen for udarbejdelsen af en EPD.

Hvis man har udviklet en ny innovativ byggevare med en lav miljøpåvirkning, er EPD'en den bedste måde at dokumentere dette på. At udvikle en EPD for en byggevare kan dog være en kompleks proces. Som producent af en ny byggevare er der samtidigt nogle ting, man skal være særligt opmærksom på:

  • Som hovedregel bør produktionsdata for en EPD baseres på data fra et helt produktionsår. Det er dog i nogle tilfælde muligt at udarbejde en EPD på baggrund af fx tre måneders produktion. I de tilfælde skal EPD’en kvalitetssikres efter 12 måneder for derved at sikre, at resultaterne i EPD’en stadig er korrekte, og at de repræsenterer et års produktion. Dette kan man med fordel afstemme med verifikatoren.
  • Grundlaget for en EPD er en livscyklusberegning (LCA) af produkts samlede miljøpåvirkning. De data, der anvendes i beregningen, skal for så vidt muligt være verificerbare. Dette kan selvsagt være vanskeligt at sikre for producenter med nye innovative byggevarer og produktionssystemer. Derfor kan det være nyttigt allerede i begyndelsen af EPD-udviklingen at forberede sig på dataindsamling, og at man senere skal kunne opdatere sin EPD på en nem måde. Dette kan man fx gøre ved løbende at dokumentere ændringer i produktionen eller i selve produktet. Foretager man ændringer i selve produktets indhold, kan man implementere disse ændringer i sin EPD med det samme. Foretager man derimod ændringer i produktionsmetoden, skal man indsamle data for fx tre måneder, før ændringerne kan implementeres i EPD’en.
  • Som en del af LCA’en, der danner grundlaget for EPD’en, skal man bl.a. se på scenarierne for et produkt i ’næste produktionssystem’. Scenarierne skal baseres på praktiske og eksisterende genanvendelse- eller affaldshåndteringssystemer. Det betyder, at hvis du designer et retursystem eller lignende, skal du bevise, at det kan fungere i praksis, og det kan være vanskeligt.

Animationsfilm

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Slidepakke

Her kan du du downloade en slidepakke, som stiller skarpt på startup-virksomheder ift. EPD'er. 

Du kan downloade slidepakken i to formater:

  • PowerPoint-format: Giver dig mulighed for at plukke i indholdet og bruge det aktivt i dine egne præsentationer
  • PDF: En ikke redigerbar version med Social- og Boligstyrelsen som afsender

Artikel

Startups og EPD’er – hvad skal man huske?

Har du udviklet en ny, innovativ byggevare med en lav miljøpåvirkning, er en EPD den bedste måde at dokumentere det på. At udvikle en EPD kan dog være en kompleks proces. Her får du et kort overblik over, hvad man som startup skal være særligt opmærksom på.

Læs hele artiklen

Kontakt

EPD-puljen

Oversigt