Nye guides: Genbrug af bærende konstruktioner

26-09-2023

Når man genbruger de bærende konstruktioner i en bygning, giver det en lavere klimapåvirkning i byggeriet, økonomiske gevinster og mindre affald, end hvis man river ned og bygger nyt. Derfor har Social- og Boligstyrelsen udgivet to nye, lettilgængelige guides om den gode ombygningsproces.

Renovering og transformering af bygninger medvirker til en lavere klimabelastning og affaldsmængde i byggeriet sammenlignet med nybyggeri. Derfor er renovering og transformering vigtige elementer, når den danske byggebranche skal mindske sin klimapåvirkning.

Hidtil har der dog manglet lettilgængelig viden om, hvordan man kan øge genbrug af bærende konstruktioner, og hvilke udfordringer og fordele det har.

Derfor har Social- og Boligstyrelsen udgivet to guides, der vejleder om genbrug af bærende konstruktioner i eksisterende bygninger frem for nedrivning og nybyggeri. De to guides henvender sig henholdsvis til private bygningsejere og professionelle i byggebranchen.

Hjælp til den gode ombygningsproces

De to guides vejleder rådgivere og bygningsejere om, hvordan en ombygningsproces kan foregå, og hvordan man reducerer risici, barrierer og omkostninger. Her peger de to guides på vigtigheden af en grundig forundersøgelse af det eksisterende byggeri som en nøglefaktor i en god ombygning- og transformationsproces.

Herunder gennemgås de tekniske forhold, man skal være opmærksom på, såsom bæreevne og indhold af skadelige stoffer.

Økonomisk gevinst og CO2-besparelser i sigte

Desuden peger begge guides på, at der både er CO2-besparelser og økonomiske gevinster ved genbrug af bærende konstruktioner i renoveringer og transformationer frem for at nedrive bygninger og bygge nyt.

De to guides er udarbejdet af ABC Ingeniører og Teknologisk Institut og er baseret på en række analyser. Dels af hvilke bygningstyper, der indeholder det største potentiale for genbrug af bærende konstruktioner. Og dels af barrierer i beslutningsprocessen mellem nedrivning og renovering.

Ud over guides er der udviklet en case-samling med tolv flotte og spændende cases, der inspirerer til renovering og tranformering frem for at rive ned og bygge nyt.

Hent guides om fremme af genbrug af bærende konstruktioner - til professionelle her

Hent guides om fremme af genbrug af bærende konstruktioner - til den private bygningsejer her

Hent case-samlingen om genbrug af bærende konstruktioner her

Kontakt