Opfølgning på magtanvendelse

Efter en magtanvendelse eller et andet indgreb i et anbragt barns selvbestemmelsesret, skal barnet inddrages i registreringen, og forældrene skal orienteres.

Barnets ret til inddragelse er juridisk forankret:

Lov om Voksenansvar - § 21, Stk. 2.
Barnet eller den unge, der har været udsat for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten, skal gøres bekendt med indberetningen og have lejlighed til at udtale sig om episoden.

Inddragelsen og kommunikationen med barnet eller den unge skal ske på de præmisser og forudsætninger, som barnet eller den unge har, da barnets eller den unges modenhed ikke nødvendigvis er tilsvarende barnets alder. Barnet eller den unge bør desuden få tilbud om og mulighed for at få talt med de involverede parter om konfliktens forløb og herved få bearbejdet sin egen oplevelse af konflikten.

Orientering af forældrene i forbindelse med magtanvendelser er med til at sikre det fremtidige pædagogiske behandlingsarbejde. Hvis forældrene ikke bliver informeret, stiger risikoen for uenighed, mistænksomhed, frygt mv.

Orienteringen af forældrene giver forældrene mulighed for at tale med deres barn om hændelsen og eventuelt at klage over magtanvendelsen.

Find, og læs Social- og Boligstyrelsens undervisningsmateriale om opfølgning på magtanvendelser for yderligere information her. 

Senest opdateret 17-02-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent