Undervisningsmoduler om forebyggelse af magtanvendelse

Her kan du hente materialet til undervisning om forebyggelse af konflikter og magtanvendelse samt andre indgreb i anbragte børn og unges selvbestemmelsesret.

Materialet er modulopbygget. Der er syv moduler til opholdssteder og døgninstitutioner og fire moduler til plejefamilier, heraf et, der er særlig rettet mod specialiseret plejefamilier.

Hvert modul består af følgende filer:

  • Undervisernoter 
  • Powerpoints - redigerbare

Det er væsentligt, at såvel plejefamilier som personale på børn- og unge hjem får undervisning i både den lovgivningsmæssige del og den forebyggende del.

Dialog, refleksion og læring om forebyggelse af magtanvendelse er tæt knyttet til de lovgivningsmæssige rammer. Det anbefales derfor, at undervisning i forebyggelse af magtanvendelse indledes med en generel introduktion til voksenansvarsloven, og de generelle principper for indgreb over for anbragte børn og unge.

Generelt introduktionsmodul:

Undervisernoter til generelt introduktionsmodul (PDF)

Powerpoints til generelt introduktionsmodul - redigerbare (PP)

Kultur og dialog som redskab til konfliktnedtrapning - for plejefamilier

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Opfølgning på konflikter – samtale med barnet eller den unge - for plejefamilier

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Konflikthåndtering og – forebyggelse for plejefamilier

Undervisernoter (pdf)  

Powerpoints - redigerbare (PP)

Læring gennem registrering og indberetning for kommunale plejefamilier

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Husorden som en del af den pædagogiske ramme på institutioner

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Risikovurderinger på institutioner

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP) 

Opfølgning på magtanvendelser – samtale med barnet eller den unge

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP) 

Konflikthåndtering og forebyggelse – Identifikation

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP) 

Konflikthåndtering og forebyggelse – Forebyggelse

Undervisernoter (pdf)

Powerpoints - redigerbare (PP)

Konflikthåndtering og forebyggelse – Håndtering

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Læring gennem registrering og indberetning på institutioner

Undervisernoter (pdf) 

Powerpoints - redigerbare (PP)

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent