Forældrepålæg - en samling af cases

Rambøll2015

Hæftet rummer fem cases om forældrepålæg jf. servicelovens §57a. Materialet lægger til dialog om, hvordan et forældrepålæg kan bruges til at styrke af forældreansvaret.

Kommunen skal give et forældrepålæg efter servicelovens § 57a, hvis et barns eller en ungs udvikling er i fare, fordi forældrene ikke lever op til deres forældreansvar. 

Dette hæfte indeholder fem illustrative cases om forældrepålæg. Casene er fiktive, men afspejler forskellige familietyper og problemstillinger i relation til forældreansvar.

Materialet lægger via refleksionsspørgsmål op til dialog og diskussion om, hvordan et forældrepålæg kan bruges som redskab i indsatsen for at hjælpe familier med styrkelse af forældreansvar.

Case-materialet henvender sig til kommunale sagsbehandlere og kan anvendes som inspiration i det daglige arbejde med familier.

Udgivelsen er blevet til på baggrund af journalgennemgang, interviews samt en workshop med sagsbehandlere, Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.

Rambøll Management Consulting har udarbejdet materialet i samarbejde med Socialstyrelsen og Ankestyrelsen.


 
Hent publikationen