Styrk forældreansvaret for udsatte børn og unge - et overblik over reglerne om forældrepålæg og børne- og ungepålæg

Socialstyrelsen2019

Udgivelsen er en mindre pjece, der giver et overblik over reglerne om forældrepålæg og børne- og ungepålæg. Pjecen beskriver bl.a. betingelser, målgruppe, indhold og lovgrundlag.

Som et led i en forstærket indsats for at forebygge og bryde negative adfærdsmønstre hos børn og unge, har kommunerne mulighed for at træffe afgørelse om at anvende forældrepålæg over for børnenes forældre.

Formålet med reglerne er at tydeliggøre forældrenes ansvar i forbindelse med udsatte børns adfærd og udvikling. Reglerne skal bidrage til, at forældrene i højere grad påtager sig dette ansvar og yder den nødvendige støtte til deres børn.

Kommunerne har desuden mulighed for at træffe afgørelse om at anvende børne- og ungepålæg målrettet unge i alderen 10-17 år.

Reglerne for forældrepålæg og børne- og ungepålæg giver kommunerne mulighed for gennem en mere insisterende indsats at håndtere forældre og unge, som ikke umiddelbart kan nås gennem de eksisterende tilbud – og som ikke ønsker at samarbejde om løsningen af deres problemer.

Formålet med pjecen er at give et overblik over reglerne om forældre pålæg og børne- og ungepålæg. Pjecen beskriver bl.a. betingelser, målgruppe, indhold og lovgrundlag.


 
Hent publikationen