Pejlemærker i hjælpemiddelformidlingen

Det er vigtigt, at brugere af hjælpemidler er tilfredse med hjælpemidlerne og rent faktisk anvender dem. En systematisk gennemgang af forskningslitteratur har vist, hvad der er vigtigt i formidlingen af hjælpemidler for at opnå dette. Resultatet præsenteres, og desuden har Social- og Boligstyrelsen udvalgt 4 pejlemærker, fordi de enten findes i flere studier eller peger fremad mod nye metoder.

En vigtig opgave for Social- og Boligstyrelsen er at informere om den forskningsmæssige viden om sociale indsatser, der virker. Hensigten er, at denne viden kan bidrage til at udvikle praksis, i dette tilfælde med hensyn til formidling af hjælpemidler.

Der bliver formidlet et meget stort antal hjælpemidler, ifølge serviceloven, fordi de hjælper borgere med funktionsnedsættelse til at have en aktiv og selvstændig hverdag. For at borgerne rent faktisk får effekt af deres hjælpemidler, er det ikke ligegyldigt, hvordan de formidles.

For at opnå det bedste resultat – også kaldet evidensbaseret praksis – skal hjælpemiddelformidlingen baseres på en kombination af samarbejde med borgeren, fagpersonens erfaringer og forskningsbaseret viden.

Hvad virker i hjælpemiddelformidlingen?

Dette webtema præsenterer, hvad der virker i hjælpemiddelformidlingen ud fra en systematisk litteraturgennemgang, som resulterede i 18 forskningsartikler. Der er udvalgt studier, hvor effekten af metoder til formidling af hjælpemidler er undersøgt kvantitativt.

De overordnede resultater er bekræftet af en videnskabelig artikel, der systematisk har gennemgået kvalitative studier om formidling af hjælpemidler: Den samlede forskningsbaserede viden er begrænset i omfang, men desto mere grund er der til at anvende den viden, der trods alt findes.

Medvirke til dialog om udvikling

Målgrupperne er kommunale ledere og sagsbehandlere på hjælpemiddelområdet. Den præsenterede viden kan forhåbentlig medvirke til en dialog om udvikling af kommunale formidlingspraksisser, selvfølgelig med hensyntagen til eksisterende erfaringer, lovgivning og økonomi.

Desuden følger der en videnskabelig artikel, som kan have særlig interesse for studerende, udviklingsterapeuter m.fl.

Webtemaet består af følgende elementer:

  • ”Pejlemærker”, som er udvalgt blandt de fundne forskningsartikler, fordi de enten findes i flere studier eller peger fremad mod nye metoder. Pejlemærkerne findes i to versioner:

Pejlemærker - kort version til kommunale ledere

Pejlemærker - version til fagpersoner, der er forsynet med eksempler

Kort gennemgang af resultaterne fra alle de fundne studier

Litteraturliste, der indeholder de anvendte studier

  • En videnskabelig artikel, der detaljeret gennemgår og vurderer studiernes kvalitet, er under udarbejdelse

Webtemaets studier er kategoriseret ifølge de seks trin, som tidligere har været anvendt i Danmark til at beskrive hjælpemiddelformidlingsprocessen:

  1. Opstart/indgang til sagen
  2. Indsamling af oplysninger/undersøgelse
  3. Analyse/vurdering
  4. Valg af hjælpemiddelløsning
  5. Implementering af hjælpemidlet
  6. Opfølgning/evaluering.

I kommunal praksis er afgørelse et centralt trin i hjælpemiddelformidlingen. Afgørelse indgår dog ikke i dette webtema om forskningsbaseret viden, da denne ikke er relevant i forhold til lovgivning.

Uddybning af indholdet og trinene i hjælpemiddelformidlingen, samt definitioner på hjælpemiddelområdet

Webtemaet har været i høring hos terapeuter og ledere fra kommuner, udpeget af KL´s Hjælpemiddelgruppe samt terapeuter fra Odense Kommune, som har kvalificeret indholdet.

Kontakt

Mary Petersen
Faglig konsulent