Oplæring i brug af IKT – implementering

Oplæring i teknologien er en vigtig forudsætning for, at borgeren kan anvende hjælpemidlet som en kompensation for funktionsevnenedsættelsen.

I stort set alle fundne studier er deltagerne med kognitiv funktionsevnenedsættelse blevet oplært i at anvende teknologierne som forudsætning for, at de bliver i stand til at anvende dem som kompensation for deres funktionsevnenedsættelse.

I nogle tilfælde er oplæringen foregået ifølge en beskrevet manual/protokol (fx Evald 2015, Lannin et al 2014), mens underviseren i andre studier har fulgt ”sædvanlig praksis”.

Oplæringen er foregået i grupper og individuelt. Når der er tale om oplæring i gruppe, har den enkelte deltager typisk også fået individuel instruktion, især i forbindelse med at tilpasse hjælpemidlets funktionalitet til den enkelte.

Forskellige tilgange til oplæring 

Omfang af og metode til oplæringen er ikke angivet i alle tilfælde. Men når den er beskrevet, indeholder den typisk en session, hvor udstyret bliver tilpasset til den enkelte, efterfulgt af 3-6 gruppesessioner a 1-2 timer, hvor deltagerne lærer at bruge hjælpemidlets forskellige funktionaliteter. I nogle tilfælde deltager pårørende også i oplæringen.

I de fleste studier er der ikke angivet teoretisk grundlag for oplæringen. I et enkelt studie var ”The model of attention”, beskrevet af Sohlberg and Mateer, styrende for oplæringen og indeholdt ”errorless learning”, samt en tilgang til læring af færdigheder, beskrevet af Fleming et al (Lannin 2014 et al).

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent