Skole- og uddannelsesområdet

Elever og studerende med særlige behov kan få bevilget særlige undervisningsmaterialer og hjælpemidler, hvis det særlige behov medfører barrierer i forbindelse med skole eller uddannelse.

Særlige undervisningsmaterialer og hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med undervisning omfattes overordnet af

Bekendtgørelsen om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Bekendtgørelse om særlige tilskud til specialpædagogisk bistand m.v. til elever, kursister og deltagere med funktionsnedsættelser eller tilsvarende svære vanskeligheder

Vejledning om tilskud til specialundervisning og elever med svære handicap på folkehøjskoler

I folkeskolen skal særlige undervisningsmaterialer og nødvendige hjælpemidler stilles til rådighed af skolen til elever, som modtager specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

På øvrige skoler og uddannelsesinstitutioner stilles særlige undervisningsmaterialer og nødvendige hjælpemidler til rådighed for eleven eller den studerende efter ansøgning og bevilling fra Styrelsen for undervisning og kvalitet.

Læs mere på SPS - Specialpædagogisk støtte

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent

Mere viden

Uddannelsesguiden har lavet en oversigt over regler og muligheder for hjælpemidler og anden støtte på skoler og uddannelser for voksne: