Strategi

I Social- og Boligstyrelsens strategi på hjælpemiddelområdet identificeres udfordringer, behov og aktiviteter.

Strategiens aktiviteter er udformet som en dynamisk bruttoliste til Social- og Boligstyrelsens prioriteringer på området.

Social- og Boligstyrelsens strategi på hjælpemiddelområdet kan downloades her.

Strategi på hjælpemiddelområdet.pdf

Strategien er senest opdateret 11. april 2024.

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent