Sagsbehandling, rådgivning og visitation

Sagsbehandling, rådgivning og visitation på hjælpemiddelområdet varetages af en bred vifte af faggrupper. Arbejdet er organiseret på tværs af forvaltninger og afdelinger.

Fagrupperne besidder specialviden inden for forskellige delområder, fx siddestillinger, kommunikationshjælpemidler, biltilpasninger, høre- og synstekniske hjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler eller tilgængelighed til fx bolig og IT. Opgaveløsningen kan foregå delvist udliceteret.

Nedenstående organisationsdiagram er et konstrueret eksempel til illustration af en sandsynlig organiseringen af hjælpemiddelområdet, herunder tilgængelighedsområdet, i en mellemstor kommune.

Organisationsdiagram - hjælpemiddelområdet - eksempel

Kontakt

Max Peder Jensen
Faglig konsulent

Kontakt

Thomas Lyhne
Chefkonsulent