Sideaktiviteter

Sideaktiviteter er reguleret i sideaktivitetsbekendtgørelsen, der indeholder regler om hvilke andre aktiviteter en boligorganisation må udføre ud over kerneaktiviteterne.

Til almene boligorganisationers virksomhed sondres mellem kerneaktiviteter og sideaktiviteter.

En boligorganisations kerneaktiviteter er at opføre, udleje, administrere, vedligeholde og modernisere almene boliger med tilhørende fællesfaciliteter og andre boliger med tilhørende fællesfaciliteter, hvortil der ydes eller er ydet offentlig støtte efter b.la. almenboligloven.

Til kerneaktiviteterne regnes endvidere salg, nedrivning og sammenlægning af almene boliger.

En boligorganisation kan ud over dens kerneaktiviteter udføre aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til boligerne og administrationen af disse, eller som er baseret på den viden, boligorganisationen har op-arbejdet gennem sin virksomhed.

I sideaktivitetsbekendtgørelsens kapitel 3 er beskrevet hvilke sideaktiviteter, boligorganisationerne kan udøve. Bekendtgørelsen er bygget op som en positivliste: Aktiviteter, som ikke er omtalt i disse bestemmelser, og som ikke falder ind under boligorganisationernes kernevirksomhed, kan således ikke udøves.

De almene boligorganisationer kan kun deltage i ledelsen af andre selskaber og virksomheder, såfremt der er hjemmel hertil i bekendtgørelsen. Bekendtgørelsen indeholder således en række bestemmelser, som giver boligorganisationen mulighed for at foretage/opretholde indskud i et andet selskab. Disse bestemmelser medfører, at boligorganisationen også har adgang til at benytte de indflydelsesmuligheder, som indskuddet giver adgang til, herunder til eventuelt at være repræsenteret i ledelsen af det pågældende selskab.

Læs mere i bekendtgørelse om i almene boligorganisationer her.

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her