Udviklingsplaner

For de boligorganisationer og kommuner med et boligområde, der omfattes af kravet om at udarbejde en udviklingsplan, skal der anvendes en skabelon med en række obligatoriske punkter.

Formålet med udarbejdelsen af udviklingsplanen er, at boligorganisation og kommune redegør for, hvordan andelen af almene familieboliger i det pågældende boligområde vil være nedbragt til som udgangspunkt maksimalt 40 pct. inden 1. januar 2030.

For at nå det beskrevne mål kan boligorganisationen og kommunen tage en række fysiske tiltag og redskaber i anvendelse og i udviklingsplanen beskrive, hvordan disse i kombination kan nedbringe andelen af almene familieboliger til 40 pct.

Ligeledes er der udarbejdet en vejledning til udarbejdelse af en udviklingsplan og afgrænsning af boligområder. Denne ligger på retsinformation - link til vejledning i højre spalte.

Fælles udviklingsplaner, kommunale udviklingsplaner og ansøgninger om dispensation fra nedbringelseskravet skal sendes til Social- og Boligstyrelsen på bolig@sbst.dk

Udviklingsplaner

Nedenfor følger de udviklingsplaner, Social- og Boligstyrelsen har modtaget. Udviklingsplanerne er godkendt af den tidligere Indenrigs- og boligminister.

Læs mere om udviklingsplaner under materialer her 

Afgørelser af dispensationsansøgninger

Social- og Boligministeren kan efter almenboliglovens § 168 a, stk. 3 og stk. 4, i forbindelse med udarbejdelse af en fælles udviklingsplan efter ansøgning dispensere fra kravet om at reducere andelen af almene familieboliger i omdannelsesområder til højst 40 pct. senest i 2030.

Læs om afgørelser af dispensationsansøgninger under materialer her 

Afgørelser om områdeafgrænsning 

Social- og Boligministeren kan almenboliglovens § 61 a, stk. 3, imødekomme anmodninger om at opdele eller udvide boligområder for at sikre, at indsatserne for at bekæmpe parallelsamfund gennemføres der, hvor der er behov.
Opdelinger og udvidelser skal således understøtte bekæmpelsen af parallelsamfund.

Læs mere om afgørelser af områdeafgrænsning under materialer her 

Relevante skabeloner, vejledninger og lovstof 

Skabelon for afrapportering af udviklingsplaner 2024.docx

Hent skabelon for opgørelse af initiativer i udviklingsplan her 

Hent notat om fremtidig linje for sagsbehandling af årsrapporter 2021

Læs mere om bekendtgørelse om fysisk forandring af hårde ghettoområder

Læs mere om bekendtgørelse om afgrænsning af boligområder i lov om almene boliger 

Kontakt

Almenbolig og Byfornyelse