Statslig ramme til fornyelse af bymidter

Fornyelse og forskønnelse af bymidter samt flere velfærdsfunktioner kan være med til at gøre bymidten mere attraktiv i forhold til at åbne nye butikker og servicefunktioner.

Der er derfor afsat 180 mio. kr. i alt i perioden 2022-2027 til fornyelse af bymidter og placering af lokale velfærdscentre.

Midlerne kan bruges til bygningsfornyelse, områdefornyelse, nedrivning og etablering af velfærdscentre i bymidterne. Staten refunderer 60 procent af kommunalbestyrelsens udgifter.

Det er kommunerne, der skal beslutte, hvilke funktioner der kan placeres i et velfærdscenter. Funktioner i et lokalt velfærdscenter kan fx være borgerservice, tandlæger, læger, aktivitetscentre, tilbud til ældre, kulturskoler, biblioteker mv. Midlerne kan anvendes til flytning/oprettelse af velfærdsfunktioner, forudgående analyse- og udviklingsarbejde, anlæg, istandsættelse mv.

Hvem kan søge?

Kommuner som har byer med mellem 4.000 og 20.000 indbyggere kan søge del i rammen. De fire ø-kommuner, hvor den største by har under 4.000 indbyggere, kan ansøge med deres største by (Læsø, Samsø, Ærø og Fanø).

Ansøgninger om at få del i den samlede udgiftsramme til fornyelse af bymidter skal hvert år indsendes til styrelsen senest den 1. februar. Kommunen skal anvende den tildelte ramme inden for to år fra tildelingen.

Midlerne anses for anvendt, når kommunalbestyrelsen over for ejeren af en ejendom har forpligtet sig til at yde støtte, eller når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om gennemførelse af en områdefornyelse.

De ansøgningsberettigede kommuner skal angive, om de ønsker del i rammen. Herefter uddeles midlerne efter en fordelingsnøgle, udarbejdet af Social- og Boligstyrelsen på grundlag af objektive kriterier.

Læs mere i bekendtgørelsen om fornyelse af bymidter

Udmeldte rammer

Udmelding for 2024

Se statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter 2024 her 

Se oversigt over midler til fornyelse af bymidter 2024 her

Se oversigt over byer i målgruppe til bymidterammen 2024 her

Udmelding for 2023

Se statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter 2023 her 

Se oversigt over midler til fornyelse af bymidter 2023 her 

Se oversigt over byer i målgruppe til bymidterammen 2023 her

Udmelding for 2022

Se statslig udgiftsramme til fornyelse af bymidter 2022 her 

Se oversigt over midler til fornyelse af bymidter 2022 her 

Se oversigt over byer i målgruppe til bymidterammen 2022 her 

Senest opdateret 08-05-2024

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn