Beboerdemokrati

Almene boliger er underlagt en række regler om beboerdemokrati hvorfor boligorganisationer har fire beboerdemokratiske opgaver.

I reglerne fastlås det, at beboerne har det afgørende ord i driften af almene boliger.
 
Hver boligorganisation har fire beboerdemokratiske organer:

  • Øverste myndighed som er et valgt repræsentantskab eller en generalforsamling.

  • Organisationsbestyrelsen, der vælges af øverste myndighed.

  • Afdelingsbestyrelsen, der vælges af afdelingsmødet.

  • Afdelingsmødet.


Boligorganisationens beboere har flertallet både i øverste myndighed og i organisationsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet består udelukkende af afdelingens beboere.
 
Hver af de fire organer har de kompetencer, der er fastsat i lov om almene boliger og bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v.

Det er afdelingens beboere, der vedtager budgettet, herunder den vedligeholdelse, fornyelse og de forbedringer, der skal foretages.

Beboerne vælger af deres kreds en afdelingsbestyrelse, som har den daglige kontakt til administration og bestyrelse i boligorganisationen.

Der skal holdes mindst et årligt afdelingsmøde for beboerne, hvor der bl.a. forelægges regnskab og behandles budget.

Ofte indkaldes der til flere møder bl.a. ved større forbedringsarbejder og andre udgiftskrævende opgaver.

Love og regler 

Reglerne om beboerdemokrati fremgår af  kapitel 2 i lov om almene boliger m.v. og almene boliger m.v., kapitel 2-5 i bekendtgørelse om drift af almene boliger og de gældende normalvedtægter.

Læs mere i bekendtgørelsen af lov om almene boliger 

Læs mere i bekendtgørelsen om drift af almene boliger 

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her