Kombineret udlejning

Boligorganisationer kan afvise persongrupper, der modtager bestemte ydelser ved udlejning af almene familieboliger. Kommunerne har pligt til årlig indberetning.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligorganisationen ved udlejning af almene familieboliger i afdelinger beliggende i områder med en høj andel af personer uden for arbejdsmarkedet skal afvise boligsøgende på ventelisten,
som ikke allerede har en bolig i afdelingen, når den boligsøgende og dennes eventuelle ægtefælle i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget integrationsydelse, uddannelseshjælp eller kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik.

Kommunalbestyrelsen kan endvidere beslutte, at boligorganisationen ud over de boligsøgende, der er nævnt ovenfor også skal afvise en boligsøgende og dennes ægtefælle, som modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., eller som i 6 sammenhængende kalendermåneder har modtaget arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., sygedagpenge efter lov om sygedagpenge eller ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb efter lov om aktiv socialpolitik.

Afvisning kan ske, når den boligsøgende og dennes ægtefælle modtager en af de ovennævnte ydelser.

Kommunen skal hvert år sende et indberetningsskema til Social- og Boligstyrelsen, hvis den har besluttet at anvende kombineret udlejning.

Skemaet sendes til Social- og Boligstyrelsen hvert år senest den 1. september. Opgørelsesperioden gælder fra 1. juni til 31. maj. 

Indberetningsskema for kombineret udlejning.docx

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her