Anvisning til almene ældre- og plejeboliger

Det er som udgangspunkt kommunen, der beslutter, hvem der skal anvises almene ældre- og plejeboliger.

Hvem kan blive lejer af en almen ældre- eller plejebolig?

Almene ældre- og plejeboliger kan bebos af ældre og personer med handicap. Boligerne kan bebos af personer med handicap, uanset hvilken alder de har.
For at kunne blive lejer af en ældre- eller plejebolig skal man først visiteres af kommunen til en bolig.
Den boligsøgende har ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden, således at boligen er egnet til to personer. Hvis den boligsøgende har mindreårige børn, skal der være plads til, at de kan flytte med.

Hvem anviser ledige almene ældre- og plejeboliger?

Når en bolig bliver ledig, anviser kommunen boligen til den boligsøgende, som efter kommunens vurdering har størst behov for boligen.
Nogle almene ældre- og plejeboliger ejes af selvejende institutioner og almene boligorganisationer. En kommune kan aftale med selvejende institutioner og almene boligorganisationer, at de selv anviser deres ledige boliger. Anvisning skal også i dette tilfælde ske til den person, som vurderes at have størst behov for boligen.

Hvordan vurderes det, hvem der har størst behov for en almen ældre- eller plejebolig? 

Ledige boliger skal anvises ud fra en konkret vurdering af de boligsøgendes behov for en bolig. Behovsvurderingen kan omfatte de boligsøgendes sociale, fysiske, psykiske og økonomiske forhold.
Efter anvisning er sket til de personer med størst behov for en bolig, anvises de ledige boliger til de boligsøgende, der har stået på venteliste i længst tid.
Kommunens afgørelser kan påklages til Ankestyrelsen.

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her