Forsøg og udvikling i byfornyelsen

Byfornyelsesforsøg er projekter, der er innovative i udviklingen af nye metoder og løsninger.

Byfornyelsesforsøgenes resultater skal kunne bruges af andre aktører i byfornyelsen: kommuner, boligforeninger, borgergrupper mv. Derudover lægges der også vægt på, at projekterne er i stand til at forankre indsatserne efter gennemførelse af forsøget.

I menuen kan du se eksempler på nogle af de projekter, som er støttet med byfornyelseslovens forsøgs- og udviklingsmidler.

Find mange flere beskrivelser af forsøgsprojekter på Byfornyelsesdatabasen.

Byfornyelsesdatabasen.dk 

Senest opdateret 22-11-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn