Anbefalinger om indretning af plejeboliger

På baggrund af den politiske aftale Det Gode Ældreliv er der udarbejdet en analyse af plejeboliger og plejecentres fysiske rammer og deres medvirken til smitteforebyggelse ved fremtidige pandemier.

Rambøll Management har gennemført en kortlægning af, hvordan plejecentres fysiske rammer kan medvirke til at forebygge smitte under fremtidige pandemier og smitteudbrud og samtidig understøtte beboernes trivsel, herunder mindske ensomhed.

Baggrund for analysen

Baggrunden for kortlægningen er den politiske aftale Det Gode Ældreliv, hvor der under temaet ’Pårørende, fællesskaber, aktiviteter og omgivelsernes betydning i det gode ældreliv og mod ensomhed’ er afsat midler til en kortlægning af indretning af plejeboliger. Dette er med henblik på smitteforebyggelse og beboernes trivsel og livskvalitet under fremtidige pandemier eller smitteudbrud.

Resultat af analysen

Rapporten præsenterer anbefalinger inden for bygningsindretning og design i relation til planløsning, materialevalg, indretning og tekniske løsninger, der bidrager til kortlægningens to målsætninger om forebyggelse af smittespredning og trivsel blandt beboere på plejecentre. Ligeledes præsenterer rapporten en række konkrete praksisnære eksempler på realiserede løsninger, der understøtter de valgte anbefalinger.

Anvendelse af resultaterne

Anbefalingerne er målrettet offentlige og private bygherrer af plejecentre, der kan lade sig inspirere af principperne i forbindelse med renovering, ombygning eller nybyggeri af plejecentre. Ligeledes er den også målrettet offentlige myndigheder som fx sundheds og ældreforvaltninger i landets kommuner.

Analysen

Anbefalingerne er baseret på en kortlægning af national og international forskningslitteratur og vejledningsmateriale samt praksisnære løsninger i forhold til, hvordan plejeboliger kan indrettes, så både smitteforebyggelse og trivsel tilgodeses.

Rapport og inspirationsmateriale

De enkelte principper og anbefalinger samt flere praksisnære eksempler er nærmere beskrevet i nedenstående rapport og inspirationsmateriale.

Læs mere i rapporten om indretning af plejecentre

Læs mere i inspirationsmaterialet til indretning af plejecentre

 

Senest opdateret 28-02-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her