Fleksibel udlejning

Kommuner og almene boligorganisationer kan aftale, at udlejning skal ske efter særlige kriterier. Dette kaldes også fleksibel udlejning.

Fleksibel udlejning er også udlejning efter ventelisten, men boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.
Det kan fx være at give fortrinsret til pendlere med beskæftigelse i kommunen eller til unge studerende.

Aftalen kan omfatte boliger, der ikke er omfattet af kommunal anvisning, eller anvendes som udslusningsboliger.

De aftalte kriterier er ikke de samme alle steder. Du kan finde oplysning om kriterierne på din kommunens eller boligorganisationens hjemmeside.

En aftale om fleksibel udlejning må ikke indeholde kriterier, der indebærer, at der diskrimineres på baggrund af fx etnisk oprindelse.
I udsatte boligområder gælder særlige regler for fleksibel udlejning.

Læs mere om reglerne for fleksibel udlejning på Retsinformation 

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her