Sammenlægning af almene boliger

Sammenlægning af almene boliger kræver som hovedregel Social- og Boligstyrelsens godkendelse såvel som, at der skal foreligge en indstilling fra kommunen.

Sammenlægning af almene boliger skal godkendes af Social- og Boligstyrelsen, når boligerne ikke ligger i et udsat boligområde.

 En godkendelse kræver, at én af følgende betingelser er opfyldt, jf. almenboliglovens § 28 a:

  • Boligen må efter sammenlægningen ikke overstige 140 m², og det er sandsynliggjort, at sammenlægningen vil afhjælpe vedvarende og dokumenterede udlejningsvanskeligheder.

  • Boligen må efter sammenlægningen ikke overstige 140m², og sammenlægningen er nødvendig for at opnå en blandet beboersammensætning i området. 

Herudover skal der foreligge en indstilling fra kommunen.

Ansøgning om godkendelse af sammenlægning kan ske med ansøgningsskemaet nedenfor.

Her finder du ansøgningsskema for sammenlægning af almene boliger

Senest opdateret 19-12-2023

Kontakt

Bolig - Regulering og Tilsyn

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her