Energirenoveringer i almene boliger

På denne side kan boligselskaber og kommuner finde information om energirenovering i almene boliger.

Model for totaløkonomi ved energirenoveringer 

Modellen til beregning af totaløkonomien ved energirenoveringer skal hjælpe især de almene boligorganisationer med at dokumentere, hvordan huslejeændringer ledsages af ændrede energiudgifter og komfort ved energirenoveringer.

Modellen hjælper også til at vise, hvordan ejendommens økonomi vil se ud, hvis man ikke energirenoverer den.

Herved kan beboerdemokratiets beslutning om at foretage energirenoveringer tages på et mere robust og oplyst grundlag

Gevinster ved brug af totaløkonomimodellen 

Baseret på input om investeringer, reinvesteringer, drifts- & vedligeholdelsesudgifter, prisfremskrivninger, eventuelle Non Energy Benefits samt finansiering af energirenoveringen får beboere  og boligorganisation dokumentation for:

  • Totaløkonomien hvis ejendommen energirenoveres kontra hvis den ikke renoveres

  • Den huslejeændring der er nødvendig for at energirenoveringsprojektet kan gennemføres

  • Energirenoveringsprojektets nutidsværdier for en periode på 30 år.

Modellen kan anvendes til at beregne den totaløkonomiske rentabilitet ved energirenovering af hele ejendommen eller ved energirenovering af udvalgte bygningselementer.

Der er dog ingen begrænsninger som udelukker anvendelsen af modellen til beregning af totaløkonomisk rentabilitet i andre bygningstyper end almene boliger såvel som i nybyggeri.

Processen

Nedenfor illustreres den proces hvori den nye totaløkonomimodel kan indgå som beslutningsgrundlag for at gennemføre energirenoveringsprojekter

Illustrationen kan bruges som præsentationsmateriale af modellen overfor almene boligorganisationer og boligafdelinger med behov for energirenovering

Dokumenter til totaløkonomimodellen 

Hent beregningsmodellen for totaløkonomi her 

Læs mere om guide til brug af beregningsmodel for totaløkonomi 

Beregningseksempler til totaløkonomimodellen 

Hent beregningsskema til etablering af solcelleanlæg her 

Hent beregningsskema til udskiftning af vinduer her 

Totaløkonomiværktøj i praksis 

Denne rapport beskriver erfaringer med brug af totaløkonomiregnearket, herunder særligt de erfaringer, som Boligkontoret har gjort sig under udarbejdelsen af energi-handlingsplanerne.

Hent rapport om totaløkonomiværktøjet i praksis her  

 

 

Kontakt

Boligøkonomi og -analyse

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her