Metoden Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø

Multifunktionel behandling i institution og nærmiljø (MultifunC) er et behandlingstilbud for unge i alderen 12-17 år, der skal støtte de allermest udadreagerende unge.

MultifunC er et behandlingstilbud for unge 12-17-årige i meget svære adfærdsvanskeligheder, herunder kriminalitet. Programmet indebærer et midlertidigt institutionsophold, hvor der samtidig arbejdes med familien samt et efterværnsforløb. Den første danske MultifunC-institution åbnede i 2011.

I dag findes der én MultifunC-institution i Danmark (MultifunC Midtjylland), der er en delvist lukket institution, placeret i Viby, Aarhus.

Mål og målgruppe

De 12-17-årige unge, der er egnede til et MultifunC-tilbud, har mange risikofaktorer omkring sig, f.eks. familievanskeligheder, antisociale/kriminelle venner og bekendte, misbrug, manglende/problematisk skole-, uddannelses- eller arbejdsforløb, og er derfor i stor risiko for fortsat antisocial eller kriminel adfærd.

Programmet fokuserer fra institutionsopholdets start på at lære den unge at begå sig i normale kontekster og at være en del af det omgivende samfund.

Opstart af MultifunC

På Finansloven for 2009 blev der afsat midler til at understøtte kommunernes afprøvning af MultifunC. Projektperioden er nu ophørt, og MultifunC-institutionen i Aarhus modtager ikke længere finansiering.   

Resultater

I perioden 2018 til 2022 er der gennemført en evaluering af behandlingen på MultifunC Midtjylland. Evalueringen viser, at der er flere positive effekter af MultifunC på den korte bane: De unges problemadfærd mindskes markant, og risikoen for at begå kriminalitet reduceres også. De unges trivsel stiger, og det samme gør deres oplevelse af handlekompetence.

Det tyder umiddelbart på, at de unge kan have god gavn af den intensive behandlingsindsats, som MultifunC Midtjylland tilbyder. Flere unge og forældre fremhæver blandt andet, at den faste struktur og sideløbende familiebehandling er gavnlig, selvom det for de unge selv kan tage tid at acceptere de faste rammer og regler i behandlingen.

Selvom de unge gennemgår en positiv udvikling, kan det dog ud fra evalueringen ikke påvises, at behandlingen også fører til mindre kriminalitet på den lidt længere bane, end hvis de unge havde modtaget en anden type indsats. Det skyldes blandt andet, at målgruppen for programmet er så lille.

Tilgå midtvejsevaluering af MultifunC her

Læs mere om implementeringen af MultifunC her

Hjemmeside for MultifunC-Midtjylland 

Evalueringer fra Norge viser, at ud af ca. 220 unge, der har modtaget MultifunC-behandling, har 68 % gennemført behandlingen inklusiv opfølgning, og mellem 70-80 % af de unge fungerede efterfølgende uden misbrug og kriminalitet, bor hjemme eller i egen bolig, er i aktivt skole- eller arbejdstilbud og har betydelige forbedringer i adfærd og funktion.

Læs mere om nordiske erfaringer med MultifunC her 

Senest opdateret 03-10-2022

Kontakt

Mette Agerskov Smith
Specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.