Implementering af programmet MultifunC

SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd2016

SFI har i december 2016 udgivet en rapport om implementeringen af programmet "MultifunC". Rapporten viser, at implementeringen af programmet endnu ikke er fuldt ud realiseret. De unge kan dog godt have effekt af behandlingen alligevel.

SFI har i december 2016 udgivet en rapport om implementeringen af programmet "MultifunC". Rapporten viser, at programmet ikke blev fuldt ud implementeret inden for evalueringsperioden. De unge kan dog godt opleve positive resultater af behandlingen alligevel. 

Implementeringen på de to danske MultifunC-institutioner er blevet fulgt af SFI fra februar 2012 til marts 2016, og SFI har på denne baggrund udarbejdet en rapport. Rapporten har fokus på implementeringen af programmet og evaluerer således ikke på kvaliteten eller effekten af behandlingen.

Udfordringer med implementeringen

Rapporten viser, at det er en stor opgave at implementere MultifunC-programmet. Der er tale om en intensiv indsats, hvori der benyttes en række velbeskrevne socialfaglige metoder, og hvor der er mange aktører involveret. Udfordringerne har bl.a. omhandlet det interne samarbejde på tværs af de fire forskellige teams og samarbejdet med lokale aktører. Derudover har der af forskellige årsager været en del afbrudte behandlingsforløb. Ofte er der dog væsentlige forskelle de to institutioner imellem.

SFI fremhæver, at de unge godt kan opleve positive resultater af behandlingen, selvom det fulde implementeringsniveau i alle dele af programmet ikke blev nået inden for evalueringsperioden.

Brugbare erfaringer

Rapporten peger samtidig på, at der er opnået nogle nyttige erfaringer med at implementere et nyt program. Det er bl.a. vigtigheden af at have fokus på at:

  • Sikre et godt tværfagligt samarbejde mellem alle teams på institutionen.
  • Skabe gode eksterne samarbejdsrelationer.
  • Arbejde systematisk med at få de unge til at indgå i prosociale sammenhænge. 
  • Sikre en god udredning, herunder screening, af de unge for at undgå smitteeffekt blandt de unge og for at sikre et godt match mellem den unge og institutionen.
  • Styrke arbejdet med den unges primære omsorgspersoner. 
  • Sikre gode strukturelle rammer for institutionen, bl.a. i forhold til om institutionen har status af at være henholdsvis åben eller delvist lukket.

Ifølge rapporten vil disse erfaringer være brugbare, når andre lignende programmer skal implementeres fremover – særligt ved programmer, der kræver opbakning og involvering fra en lang række aktører.

For bestilling af trykt eksemplar kan SFI kontaktes:
SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 

 
Hent publikationen