Målgruppe for dokumentationssystemet

Målgruppen for dokumentationsystemet er unge med en strafferetlig dom, der anbringes uden for hjemmet, samt unge, der anbringes med hjemmel i serviceloven, og som har begået alvorlig kriminalitet.

Målgruppen for dokumentationssystemet er:

1) Unge, der i forbindelse med en strafferetlig dom anbringes uden for hjemmet på institution eller opholdssted, herunder:

  • Unge, der afsoner en dom på et åbent anbringelsessted.
  • Unge, der er anbragt i forbindelse med et tiltalefrafald eller en betinget dom med vilkår af anbringelse uden for hjemmet.
  • Unge der er idømt en ungdomssanktion.

2) Unge, der anbringes med hjemmel i servicelovens regler om anbringelse, og som har begået voldskriminalitet eller anden alvorlig kriminalitet.

Senest opdateret 25-03-2020

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.