Teori og metode - Feedback Informed Treament

Feedback Informed Treament (FIT) består af to enkle og lettilgængelige skemaer, der sikrer stor borgerinddragelse.

Den professionelle behandler og borgeren har i forbindelse med hvert møde direkte samtaler. Der tages udgangspunkt i to skemaer om henholdsvis effekt og samarbejde.
Med anvendelsen af FIT kan den professionelle undersøge sin reelle effektstørrelse, udvikle sin praksis og tilpasse behandlingen til den enkelte borger. FIT kan også anvendes i gruppebaserede forløb.

Sådan anvendes skemaerne - kort fortalt

De to skemaer:

  • Outcome Rating Scale-skemaet (ORS) måler, hvordan borgeren vurderer sit udbytte af behandlingen.
  • Session Rating Scale-skemaet (SRS) måler, hvordan borgeren vurderer samspillet - alliancen med den professionelle.

Begge skemaer er hver især et metaredskab til effektmåling, der kan bruges uafhængigt af, hvilken metodisk tilgang, der arbejdes med og uanset hvilket formål. Den terapeutiske metode og dermed den teoretiske tilgang, som den professionelle arbejder ud fra, er en vigtig referenceramme for den professionelle, der sikrer borgeren et struktureret og anerkendt behandlingsforløb.

Når ORS- og SRS-skemaerne er udfyldt af borgeren, udregnes en score for hvert skema, som indsættes i det datasystem, I har valgt i jeres organisation. De grafer, der kan udledes heraf, kan påvise, om behandlingen har den rette effekt, og om der finder udvikling sted eller ej. Processen, hvor ORS- og SRS-skemaer bliver kombineret, samt brugen af computerfeedback på baggrund af normer, kaldes for Partners for Change Outcome Management System (PCOMS). Processen blev godkendt som evidensbaseret praksis i 2013.
Se mere om godkendelsen af FIT som evidensbaseret praksis på National Registry of Evidence-based Programs and Practies (NREPP) hjemmeside.

Hjemmesiden for National Registry of Evidence-based Programs and Practies (NREPP)

Dialogen omkring scoren er med til at opfange ufrugtbare indsatser og sikre bedst muligt samarbejde. Redskabet er oprindeligt målrettet til brug i psykoterapi, men har i Danmark også været anvendt og vist sig brugbart inden for det socialpædagogiske og socialpsykiatriske felt.

ORS-skemaet måler effekten af behandlingen fra gang til gang. Borgeren udfylder skemaet i begyndelsen af hver samtale. Skemaet forsøger ud fra fire parametre at indfange borgerens vurdering af den indsats, der ydes. Det handler om borgerens:

  • Personlige velbefindende
  • Forhold til sine nære relationer
  • Sociale funktionsniveau (arbejde, skole, bekendte)
  • Generelle velbefindende.

SRS-skemaet måler løbende den terapeutiske alliance. Borgeren udfylder skemaet i slutningen af hver samtale. Her vurderer borgeren, ud fra fire parametre, samarbejdet mellem den professionelle og borgeren i den aktuelle samtale. Det handler om borgerens oplevelse af:

  • Relationen til terapeuten
  • Relevansen af indholdet i samtalen
  • Den professionelles metode
  • Den overordnede oplevelse af samtalen.
Senest opdateret 06-10-2017

Kontakt

Finn Blickfeldt Juliussen
Specialkonsulent

Mere om FIT

Læs om Feedback Information Treatment på Vidensportalen:

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.