Uddannelse

Få ledige pladser på uddannelse af KEEP gruppeledere

KEEP består i Danmark af to programpakker: KEEP BØRN for pleje- og netværksfamilier med børn 4-12 år og KEEP TEENAGER for pleje- og netværksfamilier med unge 12-16 år.

Plejeforældrene får kursusforløb på 16 uger

Plejeforældrene deltager i et kursusforløb over 16 uger, der ledes af to uddannede KEEP-gruppeledere. Hver uge mødes gruppen i 1½ time. I løbet af den enkelte KEEP-session behandles fastlagte emner i gruppediskussioner.

Læreplanen er designet med henblik på at tage udgangspunkt i plejeforældrenes forudsætninger og via et fleksibelt forløb kortlægge en række beskyttelses- og risikofaktorer, som har vist sig effektive til at skabe forandring.

Konkret handler det om øget fokus på positiv forstærkning, brug af ’mild’ grænsesætning, tilsyn- og involveringsstrategier, emotionel regulering, strategier til at undgå magtkampe samt strategier til at understøtte en god skolegang.

Ved KEEP TEENAGER inddrages desuden temaer om håndtering af udfordrende og komplekse adfærdsproblemer, etablering af gode kammeratskaber, undgåelse af risikobetonet seksuel adfærd, misbrugsproblematikker, sociale medier og forberedelsen til et selvstændigt liv.

Det overordnede formål er at give plejeforældrene redskaber til at håndtere følelsesmæssige og adfærdsmæssige problematikker, samt at plejeforældrene kan håndtere plejebarnets traumatisering og etablere et udviklingsmiljø, der understøtter positive tilknytningsmekanismer.

Herudover støttes plejeforældrene i at kunne benytte de redskaber, de får på kurset, i deres hverdag. Redskaberne skal medvirke til at forebygge ikke-planlagt sammenbrud i anbringelsen og understøtte plejefamiliernes fortsatte motivation for plejefamilieopgaven.

KEEP-sessionerne har fastlagte emner hver uge i 14 uger. De konkrete emner, der behandles i KEEP-forløbet, er fremkommet i fokusgrupper med deltagelse af plejefamilier. Deltagerne bidrager dog også løbende med emner og idéer, så det bliver et skræddersyet forløb for den specifikke gruppe. Emnerne i de sidste to KEEP-sessioner fastlægges i samarbejde med plejeforældrene.

To uddannede og certificerede gruppeledere forestår afholdelsen af gruppeforløbene.

Nye uddannelser i KEEP i uge 48 2019

De to nye uddannelser til KEEP-gruppeledere i henholdsvis KEEP BØRN og KEEP TEENAGER foregår parallelt i uge 48 (25. - 29. november). Her er endnu få ledige pladser. Uddannelserne omfatter:

  • Undervisning: Der er 5 heldages undervisning. Undervisningen foregår i Odense.
  • Vejledning: Umiddelbart efter undervisningen gennemføres tre KEEP-forløb. Til forløbene tilknyttes vejledning mellem hver session. Optagelser af sessionerne benyttes til vejledningen. Efter hver session indtaster gruppeledere refleksioner og evaluering af forløbet i KEEP-databasen. Vejledningen foregår på dansk og ofte via videokonference.
  • Certificering: Ved certificering benyttes optagelser fra sessioner. Disse gennemses af et KEEP certifikator-team ved programudviklerne ved Oregon Social Learning Center(OSLC).

Når uddannelsen er afsluttet foregår årlig re-certificering. Her gennemser et certifikator-team ved programudviklerne ved OSLC de senest udførte gruppesessioner og den tilhørende data i KEEP-databasen. Gruppelederne skal således ikke udføre ekstra opgaver for at opnå re-certificering.

Undervisningerne i uge 48 2019 er gratis for de deltagende kommuner og organisationer. Kommuner og organisationer skal selv afholde udgifter til og selv organisere efterfølgende vejledning og certificering i samarbejde med KEEP-organisationen ved OSLC. Socialstyrelsen bistår ved etablering af dette samarbejde i 2019.

Ansøgning om KEEP-undervisning i uge 48 2019.

Kommuner og organisationer kan ansøge om deltagelse i KEEP BØRN og KEEP TEENAGER undervisning 25. - 29. november 2019. Ansøgning indsendes af personaleleder hurtigst muligt til Susanne Lauritsen, sl@socialstyrelsen.dk

Tildeling af pladser på uddannelserne sker efter "først-til-mølle" princippet. Der skal i ansøgningen tilkendegives, om der søges optagelse på KEEP BØRN eller KEEP TEENAGER.

Bemærk, at der kræves to uddannede gruppeledere, for at man som kommune/organisation kan afvikle et KEEP-forløb. Derfor anbefales, at der ansøges om 2-3 medarbejdere, hvis der ikke etableres tværkommunale samarbejder om afvikling af forløbene.

Ansøgning om deltagelse skal indeholde beskrivelse af:

  1. medarbejdernes funktion, erfaringer og uddannelsesbaggrund, herunder medarbejdernes erfaring indenfor familie- og netværksplejeområdet
  2. den sammenhæng, hvori KEEP-forløb ville skulle indgå, herunder hvordan rekruttering til KEEP-forløb sikres
  3. den strategiske og organisatoriske forankring, herunder sikring af de praktiske rammer (lokaler, pc, god netværksforbindelse mv.)

Der gøres opmærksom på, at deltagelse i KEEP betinger indgåelse af databehandler og samarbejdsaftale med Socialstyrelsen samt OSLC.

 
 
Senest opdateret 01-10-2019

Kontakt

Gøye Thorn Svendsen
Psykolog, specialkonsulent

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.