Teori og metode for Motiverende Interview

Motiverende Interview (MI) er en klientcentreret og guidende tilgang, der har til formål at øge paratheden til forandring over for en bestemt uhensigtsmæssig adfærd.

MI har rødder i en humanistisk og klientcentreret tilgang. Metoden lægger stor vægt på behandlerens evne til at danne en samarbejdende relation til klienten og guide klienten hen imod en hensigtsmæssig forandring via åbne spørgsmål, refleksioner, anerkendelser og opsummeringer.

MI har været en etableret behandlingsmetode i Danmark i ca. 15 år. Der er på nuværende tidspunkt ca. 30 medlemmer af Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Der findes ingen MI-certificering, men et internationalt anerkendt kursus kan give en person medlemskab til Motivational Interviewing Network of Trainers. Kurset hedder Train New Trainers (TNT).

MI er ikke manualbaseret, men kræver at behandleren mestrer MI-færdighederne, indgår i behandlingen med MI-ånden og ikke gør ting undervejs i samtalen, der er MI-inkonsistente, som f.eks. at give råd uden at spørge om lov eller være konfronterende.

Metodens teknikker

MI gør bl.a. brug af følgende teknikker:

  • Brug åbne spørgsmål
  • Kom med reflekterende udsagn
  • Fremhæv klientens autonomi
  • Fremhæv klientens styrker og fremskridt
  • Vær optimistisk overfor klientens evne til at udføre forandring.

MI-metoden kan bruges af mange forskellige faggrupper, og der kræves ingen deciderede kvalifikationer af medarbejderne for at kunne påbegynde at lære metoden.

Senest opdateret 21-02-2017

Vidensportalen

Læs mere om de dokumenterede metoder på Social- og Boligstyrelsens vidensportal om udsatte børn og unge.