Indsatser til voksne

Social- og Boligstyrelsen har igennem de senere år styrket sit fokus på veldokumenterede metoder og indsatser. Målgruppen er blandt andet voksne, der har sociale problemer som hjemløshed eller fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Social- og Boligstyrelsen styrker i disse år sit fokus på veldokumenterede metoder og indsatser overfor voksne. 
Målgruppen kan være voksne, der har et fysisk handicap eller en psykisk funktionsnedsættelse som fx skizofreni. Indsatser kan også rette sig mod borgere med sociale problemer som fx hjemløshed eller prostitution.

Målet med disse indsatser kan fx være at øge borgerens egen mestring, grad af recovery og hans eller hendes sociale, psykiske eller fysiske funktionsniveau. Målet kan også dreje sig om fx øget adgang til uddannelse og beskæftigelse, reduktion eller ophør af misbrug samt erhvervelse og fastholdelse af egen bolig.

Social- og Boligstyrelsen ønsker med implementeringen af disse metoder at understøtte kommunernes udvikling i retning af en mere systematisk, effektiv og vidensbaseret faglighed. 

CTI - Critical Time Intervention

CTI er en case management-metode med fokus på rehabilitering. Den bruges bl.a. til at hjælpe hjemløse og mennesker der prostituerer sig.

FIT - Feedback Informed Treatment

FIT er en meta-metode, der bl.a. kan bruges til at evaluere og kvalificere indsatser. Der bruges to enkle skemaer.