Håndbog for socialtilsyn

Håndbog for socialtilsyn er målrettet de fem kommunale socialtilsyn, og støtter socialtilsynet i at foretage vurderinger og træffe afgørelser på et ensartet og systematisk vidensgrundlag.

Med afsæt i gældende lovgivning guider håndbogen socialtilsynet i, hvordan loven kan omsættes til en ensartet, fagligt kompetent og systematisk praksis.

Håndbogen indeholder anbefalinger, vejledning og inspiration til, hvordan socialtilsynet udøver en velunderbygget tilsynsvirksomhed af høj kvalitet.

Revidering af håndbogen

Håndbog for socialtilsyn er udarbejdet af Social- og Boligstyrelsens auditfunktion, som løbende reviderer indhold i takt med, at rammerne for socialtilsynet og den konkrete tilsynspraksis udvikler sig.

Har du forslag til ændringer eller tilføjelser, kan du kontakte Social- og Boligstyrelsens auditfunktion på mail: tilsynogkoordination@sbst.dk