Scoring af indikatorerne

Socialtilsynet skal i forlængelse af den skriftlige bedømmelse angive en score for hver indikator i kvalitetsmodellens syv temaer. Formålet med at score er at tydeliggøre socialtilsynets bedømmelser samt skabe overblik over kvalitetsvurderingen.

Ud over socialtilsynets skriftlig bedømmelse af hver indikator i kvalitetsmodellen gives hver indikatorer en score. Ud fra scorerne af indikatorerne udregnes automatisk et gennemsnit, som er den samlede score af det enkelte tema. Det samlede resultat af denne talmæssige bedømmelse udtrykkes grafisk i form af et ”spindelvæv”.

Scoren tydeliggør socialtilsynets bedømmelser samt skaber overblik over kvalitetsvurderingen. Derudover muliggør scoringen opsamling af data om tilbuddenes kvalitet og bidrager til at tydeliggøre udviklingspunkter eller mangler i kvaliteten. Spindelvævet kan derudover bidrage til dialogen mellem socialtilsynet og tilbuddet med henblik på at fastholde og udvikle tilbuddets kvalitet fremadrettet.

Brugen af scoringer giver endvidere et fælles grundlag for at diskutere og sammenligne vurderinger på tværs af tilsynskonsulenter og på tværs af tilbud. Erfaringer viser også, at det at score er velegnet som et fagligt refleksionsværktøj. Det vil sige, at tilsynskonsulenterne med udgangspunkt i konkrete sager kan drøfte og sammenligne angivelse af score og argumentationen bag. Scoringen af indikatorerne kan på den måde bidrage til at skabe en ensartet standard for vurdering af tilbuddenes kvalitet.

Spindelvævet

Spindelvævet giver overblik over socialtilsynets kvalitetsvurdering. Resultatet af kvalitetsbedømmelsen er i spindelvævet illustreret af den røde linje. Omkredsen af linjen viser opfyldelsesgraden inden for hvert af de syv kvalitetstemaer. Jo længere ude linjen befinder sig i spindelvævets lag, desto højere er indikatorerne vurderet til at være opfyldt inden for det enkelte tema.

En grafisk illustration af et spindelvæv, hvor man kan score fra 1 til 5.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at spindelvævet er et forenklet billede af kvalitetsvurderingen. Scoringerne og spindelvævet kan derfor aldrig stå alene. Det må altid ses i sammenhæng med den skriftlige del af kvalitetsvurderingen, der giver indsigt i socialtilsynets begrundelser for vurderingen.

Spindelvævet offentliggøres ikke på Tilbudsportalen. Både den skriftlige vurdering og spindelvævet formidles til tilbuddet i en rapport.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Anette Sejer Perthou
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her