Kvalitetsvurdering af plejefamilier, der søger om godkendelse

Socialtilsynet skal vurdere, hvorvidt plejefamilier har den fornødne kvalitet til at blive godkendt som almen plejefamilie, forstærket plejefamilie eller specialiseret plejefamilie.

Socialtilsynet skal anvende kvalitetsmodellen i vurderingen af plejefamiliens kvalitet. Vurderingen af kvaliteten foretages på baggrund af en vurdering af plejefamiliens forudsætninger for og forventede evne til at opfylde kvalitetsmodellens indikatorer og kriterier inden for hvert af de syv temaer i kvalitetsmodellen.

Socialtilsynet skal for hver indikator bedømme om:

  • Plejefamilien forventes at kunne opfylde indikatoren
  • Plejefamilien forventes ikke at kunne opfylde indikatoren

Socialtilsynet skal foretage en grundig undersøgelse af ansøger for at kunne vurdere, om det er sandsynligt, at plejefamilien vil kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen.

Socialtilsynet skal ligeledes vurdere ansøgers økonomi. Som led i denne vurdering skal socialtilsynet foretage en overordnet vurdering af, om plejefamiliens økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse.

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Team Socialtilsyn

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her