Inddragelse af børn, unge og pårørende

Der er blevet udviklet en række forskellige redskaber til socialtilsynets inddragelse af børn og unge i plejefamilier og sociale tilbud i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn.

Inddragelse af pårørende 

I 2018 gennemførte de 5 socialtilsyn en række pilotprojekter med fokus på at inddrage de pårørende som informanter i forbindelse med driftsorienteret tilsyn i plejefamilier og tilbud.

Pjecen "Erfaringer med inddragelse af pårørende som informanter" opsummerer socialtilsynenes erfaringer med at inddrage pårørende. 

Erfaringer med inddragelse af pårørende som informanter

Inddragelse af børn og unge

Til at inddrage børn og unge i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn er der udviklet flere forskellige redskaber. Flere af redskaberne er udviklet i 2 versioner: én rettet mod tilsyn med plejefamilier og én rettet mod tilsyn med tilbud. 

Der er udarbejdet to rammesættende tegnefilm, der fortæller barnet om, hvad socialtilsynet er og hvorfor tilsynskonsulenten kommer på besøg. Tegnefilmen kan sendes forud for et tilsynsbesøg eller kan ses sammen med barnet under tilsynsbesøget. Der findes en tegnefilm som er rettet mod de 4-8 årige og en som henvender sig til de 9-12 årige. 

Rammesættende tegnefilm om socialtilsynet (4-8 år)

Rammesættende tegnefilm om socialtilsynet (9-12 år)

Tilsynskonsulenten udfylder brevskabelonen og sender den til børnene/de unge forud for tilsynsbesøget. Brevet indeholder information om, at socialtilsynet kommer på besøg og gerne vil tale med dem. 

Brevskabelon - plejefamilie

Brevskabelon - tilbud

Der er udarbejdet en plakat i 2 versioner, som hænges op på tilbuddet, både før og efter tilsynsbesøget. 

Plakat - socialtilsynet kommer på besøg (Word)

Plakat - socialtilsynet har været på besøg (Word)

Spørgeskemaer til børn og unge, som du kan anvende som et supplement til at få svar fra børn og unge, der fx finder det mere trygt at give deres mening til kende på skrift, eller som ikke er hjemme under tilsynsbesøget. Spørgeskemaet er udviklet i en kort og en længere version. 

Den korte version tænkes brugt i sin helhed og kommer omkring alle kvalitetsmodellens temaer. 

Kort spørgeskema - plejefamilie (pdf)

Kort spørgeskema - plejefamilie (word)

Kort spørgeskema - tilbud (pdf)

Kort spørgeskema - tilbud (word)

Formålet med den længere version af spørgeskemaet er, at tilsynskonsulenten, på baggrund af en risikovurdering, kan udvælge de temaer, som vedkommende ønsker barnets/den unges perspektiv på. Det længere spørgeskema findes derfor i Word, så det er muligt at plukke enkelte spørgsmål ud. 

Langt spørgeskema - plejefamilie (word)

Langt spørgeskema - tilbud (word)

 

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent