Indhold i tilsynsrapporter

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion anbefaler, at socialtilsynenes tilsynsrapporter ensrettes, således at alle tilbud og plejefamilier modtager tilsynsrapporter med samme minimumsindhold, uagtet hvilket socialtilsyn de er underlagt, samt at tilbud og plejefamilier kan bruge socialtilsynets kvalitetsvurdering i deres arbejde med at fastholde eller udvikle kvaliteten.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion anbefaler, at socialtilsynenes tilsynsrapporter ensartes på følgende områder:

» Tilsynsrapporter fra alle socialtilsyn bør have samme minimumsindhold

» Udviklingspunkter bør anvendes, men ikke offentliggøres

» Opmærksomhedspunkter bør ikke anvendes, men integreres i kvalitetsvurderingerne

» Tilsynsrapporter bør sendes til plejefamilier og tilbud

 

Anbefalingerne findes i en faglig udtalelse om indholdet i socialtilsynenes tilsynsrapporter.

Hent faglig udtalelse om indholdet i socialtilsynenes tilsynsrapporter

 

Baggrund for anbefalingerne
Anbefalingerne i den faglige udtalelse er udarbejdet på baggrund af en kortlægning af socialtilsynenes tilsynsrapporter. Her konkluderes det, at socialtilsynenes praksis for tilsynsrapporter er uensartet, hvilket stiller tilbud, plejefamilier og kommuner forskelligt på tværs af landet.

Hent kortlægning af socialtilsynenes tilsynsrapporter

Kontakt

Anette Sejer Perthou
Chefkonsulent