Undersøgelser af tilsynspraksis

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion udarbejder løbende forskellige typer af undersøgelser af socialtilsynenes tilsynspraksis. Undersøgelserne medvirker til, at auditfunktionen bedst muligt kan understøtte socialtilsynene i deres opgavevaretagelse.

Social- og Boligstyrelsens auditfunktion følger socialtilsynenes tilsynspraksis gennem blandt andet stikprøver, auditforløb og andre typer af undersøgelser. Undersøgelserne har til formål at give Social- og Boligstyrelsen et indblik i socialtilsynenes kompetencer og udfordringer samt blive mere oplyst på en konkret problemstilling.

Stikprøver

I stikprøver udtager og analyserer Social- og Boligstyrelsen sagsmateriale fra et antal tilsynssager. Udtagelsen af stikprøver giver Social- og Boligstyrelsen et konkret indblik i socialtilsynenes tilsynsfaglige kompetencer og udfordringer. Hermed kan Social- og Boligstyrelsen anvende stikprøver som grundlag for at målrette sin vejledning, undervisning og udvikling af tilsynsredskaber.

Social- og Boligstyrelsen har udarbejdet følgende stikprøver:

Social- og Boligstyrelsens auditforløb

Auditmetoden udgør en særlig metodisk ramme, hvor fagpersoner vurderer og drøfter den faglige socialtilsyns praksis, som er udvalgt som genstand for auditforløbet.

På grundlag af auditforløbene udarbejder Social- og Boligstyrelsen anbefalinger, særlige fokusområder eller faglig vejledning til de fem socialtilsyn. Disse skal medvirke til at styrke opgaveløsningen og ensartethed i tilsynspraksis.

Find Social- og Boligstyrelsens gennemførte audits her. 

Andre typer af undersøgelser

Foruden de nævnte specifikke analysetyper gennemfører Social- og Boligstyrelsens auditfunktion også andre former for analyser. Indholdselementerne kan variere og vil være defineret af den konkrete problemstilling.

Auditfunktionen har udarbejdet følgende andre typer af undersøgelser:

Senest opdateret 01-03-2023

Kontakt

Hanne Sognstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Tilmeld dig auditfunktionens nyhedsbrev her