Unges hjemløshed

Mange unge i hjemløshed mangler ikke bare en bolig, men har andre problemer. Trods deres ofte komplekse situation er der mange, der ikke opsøger hjælp eller benytter de traditionelle tilbud på hjemløshedsområdet. Omkring halvdelen af unge i hjemløshed overnatter som såkaldte sofasovere hos familie, venner eller bekendte.

Om unges hjemløshed

Hvad karakteriserer de unge i hjemløshed? Hvor mange er der? Hvad er deres problemer, og hvorfor undgår de herbergerne?

Housing First

Allerførst skal borgeren have en bolig. Det er den bærende ide i Housing First, som bruges i hjemløsestrategien.

Housing First for Unge

Den seneste hjemløshedstælling i Danmark fra 2017 viser en fordobling af unge i hjemløshed over de seneste 8 år. Projekt ”Housing First for Unge” har til formål at begrænse denne udvikling og forebygge, at flere unge rammes af hjemløshed.

Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

Målet med handlingsplanen er, at der skal være færre borgere i hjemløshed i Danmark. Det skal ske gennem en udbredelse af virksomme indsatser til flere kommuner, så flere personer, som lever i hjemløshed, får den rette hjælp.