Overgangsboliger

Der kan være særlige udfordringer med at finde egnede boliger til unge i hjemløshed, som har komplekse sociale problemer. Nogle kommuner arbejder aktuelt med overgangsboliger til denne målgruppe. Det sker som led i et projekt.

En del unge, der er ramt af hjemløshed, har samtidig andre problemer. De kan fx have en psykisk lidelse, have et stort forbrug af hash eller andre stoffer eller være påvirket af traumatiske forhold i barndomshjemmet. Mange unge i hjemløshed har også økonomiske problemer. 

For unge, der har særligt komplekse belastninger, kan det også være en særlig udfordring at finde en egnet bolig.

Midlertidige boliger i stedet for botilbud/forsorgshjem

Til denne meget belastede målgruppe kan kommunen overveje at arbejde med særlige, midlertidige overgangsboliger som alternativ til ophold på § 110 botilbud og forsorgshjem. Nogle kommuner arbejder aktuelt med overgangsboliger til denne målgruppe. Det sker som led i et projekt, og den konkrete model er derfor under afprøvning. 

Overgangsboligen kan etableres som en udslusningsbolig, hvor den unge forpligter sig til at modtage bostøtte - fx form af ICM (Intensive Case Management), som også bruges i relation til voksne i hjemløshed. Som led i bostøtten iværksættes en udredning, og handleplanen nuanceres.

Mere information om metoden ICM - Intensive Case Management

Når den unge har boet i seks måneder i overgangsboligen, kan overgangsboligen enten administrativt ændres til en almenbolig, hvor den unge kan blive boende, eller den unge kan fraflytte til en permanent almenbolig. 

Bostøtte og andre relevante tilbud følger med den unge ind i den permanente bolig.

Afprøvning af overgangsboliger til unge

Der blev i projektet arbejdet på denne måde i projektet 'Overgangsboliger med ICM til Unge Hjemløse’.

De fire deltagende kommuner har forpligtet sig til hver at oprette 5-7 boliger til formålet. De har også forpligtet sig til at finde en permanent boligløsning til den unge efter opholdet i overgangsboligen. Alle fire kommuner oplever aktuelt mangel på boliger, som matcher de unges økonomi, og arbejder derfor med løsninger, der imødegår dette. 

Projektet var i perioden 2015-2018, og den afsluttende evaluering af projektet findes her.

Projektevaluering

Enkelte kommuner har desuden valgt at iværksætte bolig-, uddannelses- og beskæftigelsesindsatser for unge i hjemløshed som led i fx frikommuneforsøg. 

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig