Housing First for unge

I tilgangen Housing First er der fokus på at løse borgerens boligproblem i en tidlig fase. Der følges op med andre indsatser. Housing First er udviklet til voksne. Den kan også bruges til unge, men bør tilpasses deres særlige livssituation.

Housing First er en betegnelse for en bestemt tilgang til hjemløshed. Tilgang er udviklet i USA, men bruges også i Europa, herunder Danmark.

Housing First virker til voksne

Borgere i hjemløshed har ofte andre problemer. Det kan dreje sig om psykisk sygdom og misbrug af alkohol eller stoffer. Mange har også udfordringer med deres sociale netværk og tilknytningen til uddannelse og arbejdsmarked. 

I Housing First-tilgangen opfattes en stabil boligsituation som en forudsætning for, at man kan stabilisere og forbedre borgerens situation generelt. I stedet for have en boligløsning som endemål arbejder man derfor ud fra, at borgeren tidligt kommer i egen bolig og følger op med øvrige relevante indsatser. 

Der findes evidens for, at Housing First-tilgangen virker, når den danner grundlag for det sociale arbejde med voksne i hjemløshed (Pleace, 2016). 

Tilpasning af Housing First til unge

Men der opstår ofte usikkerhed om tilgangen, når Housing First skal implementeres i relation til unge i hjemløshed. Årsagerne til usikkerheden kan fx være, at de unge har andre behov end de ældre voksne i hjemløshed og derfor ikke kan profitere af de etablerede tilbud.

Housing First bør og kan tilpasses til de lovgivningsmæssige krav og muligheder, som aldersgruppen er omfattet af. Der skal tages hensyn til, at de unge netop ikke er voksne, men befinder sig i en søgende livsfase, som både er omfattet af sociale forventninger om udvikling og strukturelle krav knyttet til uddannelse og beskæftigelse (Gaetz, 2014). 

Midlertidige boliger til unge i hjemløshed

En måde at imødekomme de unges særlige udfordringer i hjemløsheden er at oprette midlertidige boliger og boliger, som er tilknyttet andre boenheder, også selvom midlertidige boliger strider mod den gængse opfattelse af de grundlæggende principper i Housing First.

En midlertidig bolig med tilpasset støtte og udviklingsmuligheder kan være optimal for de unge, som pga. omstændighederne, alder eller sygdom ikke har opnået de nødvendige kompetencer til at varetage en selvstændig bolig, indkomst og integration i et givent lokalområde (Gaetz, 2014).

Du kan læse mere om erfaringer med overgangsboliger til unge i hjemløshed i evaluering af ”overgangsboligprojektet”

Link til evaluering af overgangsboligprojektet

Webartikel om overgangsboliger til unge i hjemløshed

Beskrivelse af bostøttemetoden ICM

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig