Introduktion

De fleste unge i hjemløshed er sofasovere, dvs. at de sover hos fx venner og bekendte. Få overnatter på herberger. Antallet af unge i hjemløshed har været stigende gennem de senere år.

Ved hjemløshedstællingen 2015 blev antallet af unge i hjemløshed i alderen 18-24 år opgjort til 1.172 personer, hvoraf 26 % er kvinder og 74 % mænd.

Blandt borgere i hjemløshed fra 25 år og opefter er fordelingen er 22 % kvinder og 78 % mænd. Dvs. at der er forholdsmæssigt flere kvinder i gruppen af unge i hjemløshed. (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Definition af hjemløshed

"Hjemløshed defineres internationalt som tre forskellige dimensioner af boligmæssig eksklusion, nemlig den fysiske, den juridiske og den sociale dimension. De tre dimensioner rummer kort fortalt fysisk meget dårlig boligstandard, manglende juriske rettigheder, fx ingen lejekontrakt, og manglende muligheder for at have et privat socialt liv i boligen.

Hjemløshed omfatter dermed ikke kun borgere, der overnatter på gaden eller på herberger for hjemløse, men også den skjulte hjemløshed i form at borgere, der overnatter midlertidigt hos bekendte, venner og familie i mangel af bolig."

Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015

Antallet af borgere i hjemløshed i Danmark har været stigende gennem de senere år, herunder også antallet af unge i hjemløshed. I Danmark overnatter en begrænset andel af unge i hjemløshed på gaden, nemlig 6 % på landsplan, mens 2 % overnatter på natvarmestuer og 22 % på herberger. Godt halvdelen overnatter hos andre som såkaldte sofasovere. 

Hvad er en sofasover?

Sofasovere er en betegnelse for unge, som overnatter hos venner, familie, bekendte eller tilfældige bekendtskaber. ’Skjult hjemløshed’ eller ’sofasurfere’ er andre begreber for samme fænomen.

At være sofasover er en akut løsning, som bruges i en situation, hvor den unge er blevet socialt marginaliseret og følelsesmæssigt belastet. Det kan fx skyldes den unges misbrug eller psykiske problemer. Det kan også skyldes, at hjemmet er blevet et usikkert sted at opholde sig for den unge (McLoughlin, 2013).

Nogle har i begyndelsen af deres hjemløshedsperiode gode muligheder for at trække på overnatning hos familie og venner. Men overnatning hos familie og venner kan også slide relationerne op. Den unge, som lever i hjemløshed gennem længere perioder, kan derfor med tiden stå tilbage med et nedslidt og begrænset netværk (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Funktionel og ikke funktionel hjemløshed

De fleste unge i hjemløshed forsøger at undgå at overnatte som gadesovere eller på herberger. Det skyldes, at der ofte er et miljø mellem brugerne, som kan være truende og belastende for de unge (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Ifølge hjemløshedstællingen i 2015 er 97 % af de unge i hjemløshed ikke i funktionel hjemløshed. Dvs. at deres funktionsevne tillader dem at opholde sig i egen bolig, evt. med støtte.

Kun 3 % af gruppen af unge i hjemløshed betegnes som at befinde sig i funktionel hjemløshed. Dvs. at de har en bolig, men også så store psykiske og sociale vanskeligheder, at de undgår at opholde sig i den og i stedet opsøger tilbud for borgere i hjemløshed eller opholder sig på gaden. De problemer, de kan have, er angst, ensomhed eller manglende indflydelse på hvem, der reelt benytter boligen. (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Læs mere om unge i hjemløshed og sofasovere på Vidensportalen 

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig