Hvad kendetegner de unge i hjemløshed?

Mange unge i hjemløshed har en psykisk lidelse eller problemer med misbrug. En del har været anbragt udenfor hjemmet. Både et dansk og et australsk studie peger på, at forældrenes situation påvirker de unge meget.

Knap halvdelen af de unge i hjemløshed har en psykisk lidelse, mens 3 ud af 5 har misbrugsproblemer, fx hashmisbrug.

Andelen af unge i hjemløshed, som hverken har misbrugsproblemer eller en psykisk lidelse, er lavere i storbyerne end i resten af landet. Det skyldes formodentlig, at presset på boligmassen er større i storbykommunerne, og at hjemløshed derfor her rammer en bredere gruppe unge (Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015).

Mange unge i hjemløshed har været anbragt

Der har i de senere år været et stigende fokus på, at mange af de unge i hjemløshed har været anbragt eller modtaget en foranstaltning i barndommen. Ifølge en dansk registerundersøgelse gælder det 2 ud af 3 blandt de unge, der overnatter på forsorgshjem (Benjaminsen, 2015).

Den danske registerundersøgelse viser også, at der blandt unge ikke-brugere af forsorgshjem, fx sofasovere, findes en stor andel, som har det samme problemkompleks, som de unge, der bruger herberger og forsorgshjem. 

Unge i hjemløshed er påvirket af forældrenes situation 

Undersøgelsen peger på, at det, som adskiller brugerne af forsorgshjem fra sofasoverne, ikke så meget er de unges egne problematikker, men i høj grad deres forældres socioøkonomiske forhold. Dvs. forældrenes uddannelsesprofil, tilknytning til arbejdsmarkedet, forekomst af psykisk sygdom og misbrug (Benjaminsen, 2015).

I gruppen af unge med mere belastede forældre ses en højere andel unge, som oftere overnatter på forsorgshjem, end blandt de unge med forældre med bedre socioøkonomiske forhold.

Undersøgelsen konkluderer, at vi i Danmark - trods et veludbygget velfærdssystem - har en lille gruppe udsatte unge, som meget tidligt oplever en høj problemkompleksitet, ekstrem marginalisering og hjemløshed (Benjaminsen, 2015).

Australsk studie af unges hjemløshed

Også i et australsk studie om unge sofasovere ses det, at unges hjemløshed kan være relateret til situationen i hjemmet.

Her peges på, at årsagen til den unges hjemløshedssituation ofte kan findes i en traumatisk familiesituation. Forældrenes og familiens situation kan være belastet i en grad, så boligforholdene er destabiliserede og har gjort det umuligt, farligt eller mentalt belastende for den unge at bo hjemme.

Studiet påpeger i lighed med danske undersøgelser, at en del unge i hjemløshed har egne problematikker, fx stofmisbrug eller psykiske vanskeligheder, som naturligvis også påvirker situationen. (McLoughlin, 2013).

Unge oplever ikke sig selv som personer i hjemløshed

Unge sofasovere vil ofte nægte at definere sig selv som en person i hjemløshed, idet de oplever, at begrebet stigmatiserer deres identitet, og dermed belaster deres muligheder for af få et almindeligt ungdomsliv (Clarke et al., 2015; McLoughlin, 2013; Benjaminsen og Hesselbjerg, 2015). 

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig