Referencer

Her er referencerne til siderne om unge og rusmidler generelt.

 • Ege, P. (2004): Stofmisbrug og Afhængighed hos Unge og Voksne. Hans Reitzels Forlag.
 • KL (2018): Momentum: Unge fylder mere og mere i stofmisbrugsbehandlingen.
 • Kvello, Øyvind (2013): Børn i risiko. Norge: Samfundslitteratur.
 • Pedersen, M. U. & Frederiksen, K. (2012): Unge der misbruger rusmidler – hvor mange, behov, behandling, stofforbrug eller behandling. Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet.
 • Pedersen, M. U. et al. (2009): 13-17 årige piger i misbrugsbehandling, og den behandling de tilbydes (pdf). Center for Rusmiddelforskning. Aarhus Universitet.
 • Pedersen, M. U. et. al (2015): UngMap. En metode til identificering af særlige belastninger, ressourcer, rusmiddelbrug/misbrug og trivsel blandt danske 15-25 årige. Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.
 • Pedersen, M.U. et al. (2020): Trivsel og brug af rusmidler blandt danske unge, 2014/2015 til 2019.
 • Servicestyrelsen (2010): Stofmisbrug i socialfagligt perspektiv. Odense: Servicestyrelsen.
 • Socialstyrelsen (2012): Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Odense: Socialstyrelsen.
 • Socialstyrelsen (2014 (2018)): ”Aktører – ansvar og roller”, Vidensportalen, Odense: Socialstyrelsen.
 • Socialstyrelsen (2015): Unge og rusmidler. Odense: Socialstyrelsen, Socialstyrelsen (2015a).
Senest opdateret 21-01-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her