Den gode dialog

At tale med den unge i øjenhøjde er af afgørende betydning for effekten af samtalen. Til samtalen kan anvendes forskellige samtaleredskaber.

Hvis du er bekymret for om en ung har et problematisk forbrug af rusmidler, er det vigtigt, at du taler med den unge om det.

Alt efter din relation til den unge, skal du være bevidst om, hvordan du skaber tryghed for den unge, at du lytter til det, den unge siger, at du spørger nysgerrigt og at du forsøger at forstå, hvor den unge er i forhold til brug af rusmidler.

Motiverende interview (MI)

MI er en tilgang til at styrke en persons indre motivation for forandring.

I MI er det centralt:

 • At tage udgangspunkt i den unges egne holdninger og ønsker og lade vedkommende selv formulere sine forandringsmål
 • At tydeliggøre modsætningerne mellem den unges selvbillede og faktiske adfærd, og mellem hvordan den unge har det og ønsker at have det.
 • At hjælpe den unge med at udforske dilemmaerne mellem status quo og forandring - og at acceptere dem.
 • At arbejde med den unges modstand.
 • At tydeliggøre den unges reelle valgmuligheder.
 • At styrke den unges tro på at forandring er mulig.


Læs mere om MI her (åbner nyt vindue)

Forandringscirklen

Forandringscirklen er et redskab, som du kan bruge til at finde ud af, hvordan den unge opfatter sit rusmiddelforbrug, og hvor motiveret den unge er for at forandre sin situation, sit forbrug og sin adfærd.

Der kan være stor forskel på, hvad den unge har brug for, alt efter hvilket motivationsstadie, han eller hun befinder sig på.

Forandringscirklen giver et godt og anskueligt overblik over forandringens forskellige processer:

 • Førovervejelsesstadiet, hvor den unge måske afviser at have et problem og ikke er motiveret til at ændre adfærd.
 • Overvejelsesstadiet, hvor den unge begynder at erkende, at rusmidlerne kan være et problem, men endnu ikke parat til at gøre noget ved det. 
 • Beslutningsstadiet, hvor den unge beslutter sig for en forandring og begynder at forberede den.
 • Handlingsstadiet, hvor den unge begynder at ændre sit forbrug.
 • Vedligeholdelsesstadiet, hvor den unge ønsker at fastholde ændringerne.
 • Tilbagefaldsstadiet, hvor den unge falder i tilbage og måske har svært ved at komme igen uden hjælp.

Forandringscirklen (PDF åbnes i nyt vindue)

Skalaspørgsmål

Skalaspørgsmål handler om, at den unge sætter tal på sin forandringsproces. Skalaspørgsmål bruges som en måde til at vurdere muligheden for forandring. De kan også bruges til at gøre det tydeligt, hvilke forandringer der allerede er sket undervejs i forløbet.

Eksempler:

 • Hvordan vurderer du på en skala fra 0-10 chancen for, at … vil være anderledes?
 • Hvad fortæller dig, at det vil blive sådan?
 • Hvor er du i dag på en skala fra 0-10 i forhold til, da vi startede? 
 • Hvad fortæller dig, at det er dér, du er i dag?
 • Hvad vil være anderledes, når du kommer op på måske 6 eller 7?


Inddragelse af andre

Forældre og pårørende kan være en stor ressource, når en ung har problemer. Du kan inddrage og få et godt samarbejde med netværket omkring en ung ved at være bevidst om flere ting:

 • Med hele vejen. Det er vigtigt, at du fra start involverer forældrene i den unges problemer og løsningen af dem (især når den unge er under 18 år). Forældrene bør være med hele vejen fra klargørelsen af, hvad problemet er til bud på løsninger.
 • Bred problemet ud. Mange bekymrede forældre er meget optaget af netop rusmiddelindtagelsen, når deres unge ryger for meget hash eller bruger andre rusmidler på en måde, der skaber alvorlige problemer i den unges liv. Da den unges problemer hænger sammen, kan det være nødvendigt at støtte forældrene i ikke udelukkende at fokusere på den unges brug af rusmidler. Du kan selv gå i dialog med forældrene om dette eller du kan hjælpe forældrene ved at sætte dem i kontakt med et rådgivningstilbud, der har målrettet forældrestøtte.
 • Brug andre end forældrene. Du kan inddrage andre familiemedlemmer, hvis den unge har nogle gode, nære relationer. Det kan være en mormor, en ven eller en storebror.
 • Foreslå Familierådslagning. I Familierådslagning er den unge, familien og det private netværk med til at afdække, hvad den unge har behov for, når han eller hun er i en sårbar situation eller ikke trives. Familierådslagningen inddrager også familien i konkrete løsningsforslag, når man skal beslutte, hvordan støtten til en ung skal se ud. 

Læs mere om familierådslagning her (åbner nyt vindue)

Senest opdateret 04-03-2020

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her