Lav en rusmiddelpolitik

En rusmiddelpolitik giver klare rammer for hvornår og hvor mange rusmidler, der indtages. Dette er med til at skabe tryghed for både forældre og behandlere.

Klare rammer for brug af rusmidler skaber tryghed for både fagpersoner, unge og forældre. Derfor kan det være en idé for skoler, klubber og andre uddannelses- og/eller fritidstilbud at udarbejde en rusmiddelpolitik. Det er relevant, hvis der jævnligt opleves situationer, hvor unges brug af rusmidler er på dagsordenen.

En rusmiddelpolitik er en formuleret fælles holdning til, hvordan et givent sted forholder sig til unges brug af rusmidler. Den har flere fordele. De vigtigste er:

 • Den giver tryghed
 • Den skaber åbenhed om rusmidler
 • Den afklarer ansvar
 • Den giver tydelige og konkrete handlingsanvisninger
 • Den sikrer ensartet reaktion og handling over for unge
 • Den kan modvirke, at sårbare unge ekskluderes fra deres skole/uddannelse men i stedet støttes og fastholdes i deres forløb

En rusmiddelpolitik kan fx indeholde:

 • Holdninger og værdier til rusmidler
 • Formål og målsætninger i forhold til politikken
 • Definition af rusmidler - fx om det både er alkohol og andre rusmidler
 • Retningslinjer for brug af rusmidler
 • Forebyggelse
 • Beredskab
 • Støttemuligheder i forbindelse med rusmiddelproblemer
 • Samarbejde med andre aktører (forældre, misbrugscenter, ungdomsuddannelse, forvaltning)
 • Handleplan
Senest opdateret 13-05-2015

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her