Boliger til unge i hjemløshed

Det kan være svært at skaffe egnede boliger til unge i hjemløshed. Et tæt samarbejde mellem kommunen og de lokale boligforeninger kan være en del af løsningen.

Boligområdet vil ofte indgå naturligt som en central og integreret del af indsatserne, der er målrettet unge i hjemløshed.

Det gælder også, selvom de unge ofte befinder sig i en kompleks situation, der er præget af andre problemstillinger end boligmanglen alene. Fx stofmisbrug eller en psykisk lidelse.

Manglen på egnede boliger til unge i hjemløshed

Men selvom det er oplagt at tænke boligområdet ind i indsatsen, er det ikke nødvendigvis enkelt. Udfordringerne handler dels om manglen på (leje)boliger, som de unge kan betale, dels de unges vanskeligheder med at fastholde boligen.

I Social - og Boligstyrelsens initiativer for unge i hjemløshed indgår et betydeligt fokus på at understøtte kommunernes indsats for at skaffe billige boliger.

Tæt samarbejde med lokale boligforeninger

Foreløbige erfaringer fra projekterne viser, at anvendelse af lovgivningens muligheder på boligområdet og et tæt og kontinuerligt samarbejde mellem forvaltningen og de lokale boligforeninger kan løfte boligindsatsen for de unge. 

Et velfungerende samarbejde mellem socialforvaltning, beskæftigelsesforvaltning og boligvisitation understøtter, at de unge i hjemløshed tilbydes og bibeholder bolig, og at tilknytningen til indsatser med fokus på uddannelse og beskæftigelse styrkes.

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig