Mere viden

På Vidensportalen kan du læse yderligere om unge og rusmiddelproblematikker.

Her kan man læse yderligere om veldokumenterede indsatser til unge, der har problemer med rusmidler.

Læs om MOVE på Vidensportalen

Læs om U-turn på Vidensportalen

Læs om U18 på Vidensportalen

Der er også en nærmere beskrivelse af målgruppen, en definition af begrebet 'rusmiddelproblematikker' og en række data om omfanget af problemerne.

Endelig er der artikler om betydningen af den unges netværk, risiko- og beskyttelsesfaktorer samt ansvars- og rollefordelingen blandt områdets aktører.

Se temaet om rusmiddelproblematikker på Vidensportalen

Altomstoffer.dk

Altomstoffer.dk er et onlineleksikon, der giver et indblik i rusmidler og deres virkning. Altomstoffer.dk drives af Sundhedsstyrelsen.

Altomstoffer.dk 

Retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Social - og Boligstyrelsen har udarbejdet retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling. Dvs. for borgere over 18 år.

Retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling

Senest opdateret 21-01-2021

Kontakt

Julie Møller-Høy Worm