Tema om hjemløshed på Vidensportalen

Vidensportalen, der hører under Social - og Boligstyrelsen, har et tema om hjemløshed. Her kan du få baggrundsviden og læse om tre dokumentrede metoder, ACT, ICM og CTI.

"Unge og voksne i hjemløshed" er et stort tema på Social - og Boligstyrelsens vidensportal.

Under temaet kan du udover forskellige former for baggrundsviden læse om indsatsen ACT, Assertive Community Treatment. Det er en bostøttemetode til de allermest udsatte borgere i hjemløshed, der ikke kan benytte det eksisterende hjælpesystem.

Der er også beskrivelser af bostøttemetoden ICM, der står for Intensive Case Management., og af CTI, Critical Time Intervention, som er en metode, der har til formål at sikre en god overgang fra institutionslignende bolig til egen bolig.

De 3 bostøttemetoder, som bygger på den amerikanske tilgang Housing First, er alle afprøvet i en dansk kontekst. 

Gå til Vidensportalens tema om hjemløshed blandt unge og voksne

Tegning fra vidensportalens tema om hjemløshed blandt unge og voksne

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her