Om unges hjemløshed

Der er sket en stigning i antallet af unge i hjemløshed. Ofte har de unge andre vanskeligheder udover boligmanglen, og der kan være behov for en særlig indsats for at få dem udredt og sørge for den rette støtte.

De senere år er der sket en markant stigning i antallet af unge, der befinder sig i hjemløshed. Hver femte borger i hjemløshed er således en ung i alderen 18-24 år. 

Hjemløshed handler ikke blot om at mangle en bolig, men falder ofte sammen med en lang række andre problemstillinger. Problemstillinger, som kan vanskeliggøre det at skaffe sig en bolig, bo i den og beholde den.

De unges situation er ofte kendetegnet ved følgende forhold:

  • Opvækst med svære betingelser, fx ustabilitet, manglende støtte, vold
  • Foranstaltninger under opvækst
  • Ustabil skolegang
  • Begrænset støtte fra nære voksne
  • Ustabil eller manglende tilknytning til uddannelse og beskæftigelse 
  • Dårlig økonomi
  • Misbrug
  • Psykiske vanskeligheder.

Til under Om hjemløshed

Trods deres ofte komplekse situation er der mange af de unge, der ikke opsøger hjælp eller benytter de traditionelle tilbud på hjemløshedsområdet. En stor del af de unge, der er ramt af hjemløshed, overnatter primært hos familie, venner eller bekendte.

Der kan være behov for en særlig indsats for at skabe og fastholde kontakten til disse unge, få dem udredt og sørge for, at de får den rette støtte hele vejen rundt.

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig