Housing First generelt

Housing First er en helhedsorienteret tilgang til hjemløshed. Borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og modtager samtidig bostøtte.

Housing First skaber en helhedsorienteret indsats til borgere i hjemløshed med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale vanskeligheder.

Det er et grundlæggende for tilgangen i Housing First, at borgeren tilbydes en selvstændig bolig i almindeligt byggeri og med en fast, tidsubegrænset lejekontrakt. Borgeren tilbydes samtidig bostøtte.

Hvad er Housing First?

I Housing First gælder otte principper:

  • Boligen som en basal menneskeret
  • Respekt, varme og medmenneskelighed over for alle borgere
  • Forpligtelse til at arbejde med borgerne, så længe der er behov
  • Selvstændige boliger i almindeligt byggeri
  • Adskillelse af bolig og bostøttetilbud
  • Udgangspunkt i borgerens behov og selvbestemmelse
  • Recovery-orientering

Housing First er udviklet til voksne, og derfor findes der indtil videre mest viden om om tilgangen på voksenområdet.

Der er dokumentation for, at Housing First skaber positive resultater i forhold til voksne i hjemløshed. Tilgangen kan også bruges i relation til unge i hjemløshed, men bør her tilpasses unges særlige livssituation. 

Mere information om Housing First generelt - dvs. til voksne

Mere information om Housing First til unge 

Senest opdateret 25-02-2020

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her

Kontakt

Ninna Nordby Kjeldsen
Fuldmægtig