Børn med funktionsnedsættelser

Her finder du inspirationsmateriale for forældre til børn med en funktionsnedsættelse og også værktøjer til udredning og handleplan på børnehandicapområdet.