MOVE

MOVE er en metode til rusmiddelbehandling til unge. Metoden kombinerer samtalebehandling med en række strukturelle elementer. Evalueringer viser, at cirka halvdelen af de unge bliver stoffrie, og metoden er omkostningseffektiv.

MOVE (tidligere kaldet MI/KAT-GO) er en metode, der er målrettet unge i alderen 15 til 25 år med et behandlingskrævende rusmiddelbrug.

Metoden bygger på et struktureret samtaleforløb, som består af en screeningssamtale, 12 ugentlige behandlingssamtaler og en opfølgende behandling over seks måneder. Samtaleteknikkerne er Kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale:

  • Kognitiv adfærdsterapi er en systematisk og struktureret terapiform, som har til formål at lære den unge at blive opmærksom på negative automatiske tanker i problemsituationer og at blive opmærksom på forbindelsen mellem tanker, følelser og adfærd.
  • Den motiverende samtale er en samarbejdende, ikke-dømmende og ikke-konfronterende kommunikationsform, der skal reducere ambivalens i arbejdet med at nå den unges mål.
  • Målarbejde er centralt i MOVE, og den unges mål og målopnåelse er et fast tema i alle samtaler.

Læs om MOVE her.

Senest opdateret 24-08-2021

Kontakt

Lone Kæstrup
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her